Vijftig tinten grijs

Terug
cels.jpg

Nieuw organiseren is een totaal andere manier van organiseren van werk. Toch hoef je niet radicaal te gaan om resultaat te boeken.

‘Als we gaan nieuw organiseren, moeten alle managers dan weg?’ Van mij hoeft het niet, als ze maar toegevoegde waarde hebben voor de mensen die het echte werk doen, de professionals. ‘En de stafafdelingen, moeten we die ook sluiten?’ Nee, niet per se. Maar ook zij moeten de professionals ondersteunen en ze niet voor de voeten lopen, zoals we nu in veel organisaties zien.

Het uitgangspunt van nieuw organiseren is dat je het werk, en dus ook het organiseren daarvan, overlaat aan de troepen in het veld. Aan de verpleegkundigen, onderwijzers, schoonmakers, politiemensen en al diegenen die dagelijks met hun voeten in de modder staan. Het gaat daarbij altijd om betekenisvolle relaties tussen mensen; om de relatie tussen cliënt en verpleegkundigen, leerling en leraar, de gebruiker van een kantoor en de schoonmaker, burger en politieman ofvrouw. In die relatie gebeurt het, dat is waar het werk om draait.

Reflectie

En alles wat je daar omheen organiseert, moet ondersteunend zijn aan die relatie. Het moet de professional helpen om een betekenisvolle relatie op te bouwen met de cliënt, leerling et cetera. Het moet hem of haar helpen zijn vak goed uit te oefenen, dat wil zeggen goede zorg te bieden, goed onderwijs et cetera. Het moet ruimte bieden voor reflectie op dat vak, voor het samen bespreken van dilemma’s en waarden. Het moet het gesprek daarover faciliteren en stimuleren.

Ik ken heel veel managers die daar een belangrijke en nuttige rol in spelen. Net als er veel stafmedewerkers zijn die de professionals echt ondersteunen en helpen beter te worden in hun vak. Of die zorgen dat zij goed ondersteund worden door ict of cursussen. Ook in sterk hiërarchische, oude organisaties komen dat soort mensen voor. En dat is maar goed ook, want anders zouden de professionals in dergelijke organisaties helemaal niet meer aan hun werk toekomen.

Vijftig tinten

Nieuw organiseren is daarom ook geen kwestie van zwart en wit: het is niet zo dat je of een Buurtzorg moet zijn om ‘goed’ te zijn. Het is meer een kwestie van vijftig tinten grijs: tussen Buurtzorg en een keiharde hiërarchie met heel veel managers en afdelingen zitten tal van variaties. En zelfs binnen een hiërarchie vind je soms afdelingen waar de professionals wel de ruimte hebben om hun werk fatsoenlijk te doen, soms zelfs eerder ondanks dan dankzij de organisatie.

Natuurlijk moet je een ideaalbeeld formuleren om verder te komen in het leven. En natuurlijk is het goed om naar succesvolle organisaties te kijken en daarvan te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar klakkeloos moet overnemen. Misschien vind jij wel een manier waarop het nog beter werkt. Het nieuwe nieuw organiseren, zeg maar.

Datum: 09.03.2015
Bron: nieuworganiserenblog