"Ondernemerschap op de werkvloer"

OwnersLab stelt in zijn programma’s de medewerker centraal. Door deze programma’s zal de medewerker zich volledig eigenaar gaan voelen van zijn directe werkomgeving. De programma’s zijn gefaseerd opgebouwd en leiden tot een toename van het vertrouwen in en van medewerkers, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en het daadwerkelijk verhogen van het eigenaarschap.

Steeds meer bedrijven experimenteren hiermee en behalen spraakmakende resultaten. Ricardo Semler, van de Braziliaanse onderneming Semco past deze filosofie al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw toe en laat medewerkers fors meedelen in de winst. Zelf zegt hij daar over: “Liever het staartje van een olifant dan een hele mier!”.

OwnersLab heeft succesvolle ervaringen opgedaan met twee varianten van het programma: Feeling Owner en Being Owner.

Feeling owner

Het doel van het Feeling Owner programma is het creëren van eigenaar- en ondernemerschap bij medewerkers, waardoor de onderneming beter presteert.

Bedrijven waar de medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen, blijken veel succesvoller te zijn. De medewerker heeft plezier in zijn werk en krijgt ruimte om zijn talenten optimaal te benutten. De bedrijfsresultaten verbeteren substantieel en onomkeerbaar.

OwnersLab faciliteert en begeleidt het proces van Feeling Owner. Onderdelen van het programma zijn:

 • Verkennen & scan van de onderneming
 • Ambities
 • Plan voor het realiseren van ambities (ontwikkelen van ieders bagage)

De voordelen van het Feeling Owner programma

30% beter rendement. Bedrijven met ondernemende werknemers renderen 30% beter dan traditioneel georganiseerde bedrijven.

Plezier in je werk. Gemiddeld gaat meer dan 50% van de medewerkers met tegenzin naar het werk. Voelt de medewerker zich eigenaar van zijn werk, dan ligt dat percentage aanzienlijk hoger.

Competenties optimaal benutten. Ongeveer 50% van de competentie van medewerkers worden in traditioneel georganiseerde bedrijven niet benut.

Effectieve processen met een laag kostenniveau. De werkvloer is beter in staat processen lean in te richten en een laag kostenniveau te realiseren.

Klanten voelen echte betrokkenheid. De medewerker voelt zich ‘eigenaar’ van de klant, en zal alles doen om de klantverwachting te overtreffen.

Locale slagkracht en eenvoud in groei. De lokale slagkracht wordt veel groter en er ontstaan hele zelfstandige eenheden die minder intensief aangestuurd hoeven te worden.

Stimuleert innovatie. Innovatie ontstaat op de werkvloer en medewerkers krijgen hier volop verantwoordelijkheid in.

Eenvoudig en duurzaam. Dicht bij de klant, simpel en eenvoudig organiseren zonder ingewikkelde structuren.

Being owner

Het doel van Being Owner is een succesvolle overdracht van uw onderneming naar uw medewerkers.

Jaarlijks stoppen 60.000 bedrijven. Schade: 135.000 banen, €4 miljard minder omzet en €4,2 miljard kapitaalverlies. In 30% van de gevallen gaat het om gezonde bedrijven die door gebrek aan opvolging stoppen. Als het niet lukt om een koper te vinden, denkt u dan eens aan overname door uw eigen medewerkers. Het Being Owner programma helpt dit mogelijk maken.

Het Being Owner programma van OwnersLab zorgt ervoor dat uw medewerkers zich eerst eigenaar zullen gaan voelen. Daarna kunnen ze ook de stap naar het daadwerkelijk eigenaarschap maken. Medewerkers krijgen ruimte en verantwoordelijkheid én worden opgeleid in cruciale onderdelen, zoals financiën en marketing. De werknemer wordt gecoacht in de transitie naar ondernemer en de eigenaar wordt gecoacht in loslaten, ruimte geven en (gedeeltelijk) afscheid nemen. OwnersLab gaat uit van het mobiliseren van de kwaliteiten van medewerkers en in de praktijk leidt dit tot een nieuwe impuls in het bedrijf waardoor groei en rentabiliteit een boost krijgen. Dat dit zeer succesvol kan zijn, heeft zich al in Nederland en in het buitenland bewezen.

De voordelen van het Being Owner programma

Zelf opvolging creeren en de regie houden. De ondernemer creëert zelf opvolging en dus een mogelijkheid om zijn bedrijf over te dragen en is daarbij onafhankelijk van overnemende partijen.

In de flow door nieuw elan. Door het mobiliseren van de medewerkers ontstaat nieuw elan en de bedrijfsvoering komt weer in de flow.

Duurzaam en toekomstbestendig. Opvolging binnen de eigen club is toekomstbestendig en kansrijk.

Plezier in je werk. Medewerkers ervaren meer plezier en zijn gelukkiger in hun werk.

Goed voor ondernemer, werknemer en maatschappij. De economische bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het kapitaal blijven behouden.

Hoge rentabiliteit. Het voortgezette bedrijf haalt een hogere rentabiliteit door de hogere betrokkenheid en het aanspreken van onbenutte talenten.

Opbrengsten uit verkoop onderneming. De huidige eigenaar kan gaan genieten van zijn pensioen doordat er opbrengsten gegenereerd worden met de overdracht.

Over ons

OwnersLab is opgericht door Ine Giesbertz en Bram Veldhuis.

In de overtuiging dat een bedrijf structureel beter kan presteren door medewerkers in hun kracht te zetten. Waardoor medewerkers en eigenaar gelukkiger in hun werk worden met een beter resultaat.

Kenmerken van OwnersLab:

 • Specialist in medewerkers participatie
 • Kent de valkuilen en succesverhalen
 • Partner nieuwe verdienmodellen & product/markt combinaties
 • Thuis in coöperatief organiseren
 • Gewend aan innovaties & buiten de paden treden
 • Faciliteert maar neemt niet over
 • Aanspreekpunt voor branche- en belangenorganisaties
 • Bereid om indien gewenst risicodragend mee te participeren

De specialisten van OwnersLab ontzorgen door:

 • Het begeleiden en opstellen van scans en advies
 • Het coachen van medewerkers en leidinggevenden, zodat zij weer kunnen schitteren
 • Coaches gericht op het laten schitteren van medewerkers/leiders
 • Het coachen van DGA’s en andere directieleden/eigenaren
 • Het proces transparant te faciliteren/begeleiden
 • Het inzetten van lean-kennis en ervaring om de processen op de vloer te helpen verbeteren.
 • Regisseurs die gewend zijn om complexe processen goed op elkaar af te stemmen en de snelheid erin te houden!

De specialisten van OwnersLab worden indien nodig aangevuld met experts:

 • Juristen
 • Fiscalisten
 • Accountants
 • Financieringsexperts
foto-ine

Ine Giesbertz

06 - 180 804 15

“Lean adapt, snel, pragmatisch en gesprekspartner op alle niveaus”

Ine Giesbertz

Regisseur
foto-bram

Bram Veldhuis

06 - 532 381 23

“Thuis in coöperatief organiseren, ervaren facilitator van het proces”

Bram Veldhuis

Regisseur

Zeepkist

Zal dit ook in Tegenlicht zitten?

15.02.2015

Vanavond besteedt het verfrissende VPRO-programma Tegenlicht aandacht aan Nieuw Organiseren. Een terugkerend actueel thema, omdat zelfsturing steeds vaker aan de…

Beginnen met vrij te blijven

13.02.2015

Dertig jaar geleden schreef hij een boek over Nieuw Organiseren. Vorig jaar kwamen er twee keer duizend mensen naar zijn…

Survival of the fittest

12.02.2015

Hoe nieuw is nieuw organiseren? Volgens mij ouder dan oud organiseren. Tenminste, als oud organiseren refereert aan Tayloriaans organiseren. Als…

Box Paradox

11.02.2015

Afgelopen zondag zond VPRO Tegenlicht een reportage over Ricardo Semler uit, die daarin probeert creatief binnen de box te denken….

Waarom "een nominatie vol passie"

05.06.2014

Persoonlijk ben ik niet van de prijzen, van het streven de beste te zijn of van haantjesgedrag zeg maar. Maar…