De Baas en de Unboss

Terug
onbaas.jpg

De lijnmanager doet inspiratie op en droomt van het zijn van een unboss. Toch is het dan wel handig als je ook gewoon De Baas bent.

Keep the Black Knight close to you, otherwise no one will recognize you as the White.

Uit: Unboss van Lars Kolind & Jaob Bøtter

De Unbosser is iemand die partner is en lid van een team, hij is ondernemend en dienstbaar, heeft een morele standaard, is een luisteraar, inspireert, focust, moedigt aan en bevestigt, deelt informatie, zorgt voor cohesie en medewerking, en is zeer toegankelijk. Welke medewerkers zou zo iemand niet als leider willen hebben? Welke manager zou zo iemand niet willen zijn?

Dit alles in tegenstelling tot De Baas, want die is de hoogste commandant en superieur, hij dirigeert, heeft geen duidelijke standaard, is een prater, analyseert, plant, voert uit en controleert, houdt informatie geheim, waarborgt aansprakelijkheid en focus, en is beperkt aanspreekbaar. Welke medewerkers zou zo iemand als leider willen hebben? Welke manager zou zo iemand willen zijn?

Jaap

Jaap, onze portier, receptionist en klusjesman, is een echte Unboss. Hij is partner en lid van een team, hij is ondernemend en dienstbaar, heeft een morele standaard, is een luisteraar, inspireert, focust, moedigt aan en bevestigt, deelt informatie, zorgt voor cohesie en medewerking, en is zeer toegankelijk. Wij, medewerkers, wilden graag met hem om de tafel, om zijn visie op de nieuwe wereld te horen, zijn normen en waarden te delen, ons te laven aan zijn inspiratie en aanmoedigingen. En Jaap, helemaal klaar voor zo’n uitdaging, stapte naar zijn teammanager Facilitaire Zaken met het verzoek een zaaltje te mogen gebruiken om een bevlogen verhaal te houden en naar ons te gaan luisteren. Geen budget, was het antwoord, want Jaaps teammanager was een echte Baas. En wie dan de receptie deed in de tussentijd? Of zijn verhaal wel strookte met de bedrijfsvisie? En bovenal: wie en wat dacht hij wel dat hij was? Jaap! De Portier!

Helaas heeft Jaap dus nooit zijn toch zo overduidelijk aanwezige Unboss kwaliteiten kunnen gebruiken. En wij medewerkers? Tja, heel erg jammer, maar dan maar op zoek naar iemand die én Unboss was, én meer Baas dan Jaap.

Joop, Joep en Jeup

Nou, die vonden we, welk een geluk, en wel drie tegelijk! Namelijk afdelingsmanager Joop, Unit director Joep en Directeur Bedrijfsvoering, lid van de Raad van Bestuur, Jeup.

Joop, Joep en Jeup zijn échte Unbossers, in hart en nieren: zij zijn partner en lid van een team, zij zijn ondernemend en dienstbaar, hebben een morele standaard, zijn luisteraar, inspireren, focussen, moedigen aan en bevestigen, delen informatie, zorgen voor cohesie en medewerking, en zij zijn zeer toegankelijk. Wij, medewerkers, wilden graag met hen om de tafel, om hun visie op de nieuwe wereld te horen, hun normen en waarden te delen, ons te laven aan hun inspiratie en aanmoedigingen. Zo gezegd, zo gedaan. Budget was geen probleem, zaaltjes en zalen geregeld, de teammanager Facilitaire Zaken werkte plotsklaps gewillig mee en liet Jaap alles regelen. En ja hoor, fantastische bijeenkomsten!

 

Joop de afdelingsmanager had duidelijk goed naar ons geluisterd, en hij hield een vlammend betoog om afdeling overstijgend samenwerkend te komen tot grote innovaties. Dat daar extra geld voor nodig was, en de klanten nog gevraagd moesten worden, minor details. Joep de unit director was zo mogelijk nog bevlogener, want een prachtige man om voor te werken, geen enkele afstand tot de werkvloer. En zijn oproep om hand in hand met alle andere units te zorgen voor meer klanttevredenheid, ook al zou dat, natuurlijk slechts kortstondig, ten koste gaan van de winstgevendheid en innovatiekracht.

 

En na de seance met Jeup de Directeur waren wij allen stil van ontzag. Zijn pleidooi voor focus kostenreductie, onderbouwd met informatie waar wij het bestaan nog niet eens van wisten, zijn moreel appèl aan onze onvoorwaardelijke solidariteit, ook van hen die niet zouden kunnen blijven. Onvoorstelbaar! Dat dit ten koste zou gaan van klanttevredenheid en innovatie: offers, betreurenswaardige maar onvermijdelijke offers! Applaus! Onvergetelijk! Wat een Unboss!

 

Goeroe-moeras

Wij vonden het natuurlijk erg jammer voor de Unbossers Joop en Joep, die waren wij ook graag blindelings gevolgd, maar ja, d’r kan er maar één De Baas zijn.

Zo kan ik nog wel een aantal andere scenario’s uittekenen. Als er twee Unbossen in de top zitten: wie te volgen? En als de enige Unboss in een bedrijf vertrekt, gaan de medewerkers dan mee, want hij was toch de man om te volgen? Of de Unboss heeft een sollicitatiegesprek en merkt dat de sollicitant nog hogere morele waarden, nog inspirerender, nog toegankelijker, kortom nog meer Unboss is. Dan staat hij onmiddellijk zijn plaats af en gaat de nieuwe Unboss volgen?

 

Als er dan toch zo nodig weer een nieuwe managementtheorie uit het goeroe-moeras getrokken moet worden, als er weer een gemaakte behoefte is aan een nieuwe leiderschapshype, doe het dan wel goed, zorgvuldig en volledig. Een Unboss, is volgens Kolind & Bøtter iemand die partner is en lid van een team, ondernemend en dienstbaar is, een morele standaard heeft, een luisteraar is, inspireert, focust, aanmoedigt en bevestigt, informatie deelt, zorgt voor cohesie en medewerking, en die zeer toegankelijk is… Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Zeg dan ook dat zo iemand, om een succesvol Unboss te kunnen zijn, De Baas moet zijn. De hoogste commandant en superieur, dirigerend, zonder duidelijke standaard, iemand die praat, analyseert, plant, uitvoert en controleert, informatie geheim houdt, aansprakelijkheid en focus waarborgt, en die beperkt aanspreekbaar is.

unboss

 

Hopelijk treffen alle medewerkers een Unboss die De Baas is, of een Baas die zelf heel erg Unbossed is. Maar vooral een baas die weet, beseft en handelt naar de onlosmakelijke twee-eenheid: De Unboss Baas.

 

P.S.: Ergerlijk, altijd weer dat creëren van tegenstellingen, het afzetten tegen het oude, het diskwalificeren van wat is als fout en slechter voor wat nog moet komen als goed en beter. Maar toen wees iemand mij er op dat ik dat verkeerd zag. Het nieuwe staat namelijk op de schouders van het oude, en gezamenlijk gaan ze op weg naar het betere. Een soort Christoffel draagt kindeke Jezus naar een droge overkant.

 

En toen bedacht ik mij plotsklaps: nú weet ik wat die aap op mijn schouders is!

Datum: 20.02.2015
Bron: nieuworganiserenblog